top of page
433962683_2440710856318494_3129597819263

Met het dierenrijk als inspiratiebron, onderzoekt Martijn in zijn schilderijen, de complexe band  tussen het dierenrijk en de mensheid. Hoe zij zich t.o.v. elkaar gedragen, maar ook de manier waarop de dieren hier zelf mee omgaan en hoe ze zich hierdoor voelen.

In zijn werk weerklinkt een diepe bezorgdheid over hoe de menselijke superioriteit vaak leidt tot het zien van dieren als bezit, eerder dan als medebewoners van onze planeet. Hij onderzoekt de contrasten en conflicten die ontstaan ​​wanneer de natuurlijke wereld botst met door de mens gecreëerde omgevingen, en nodigt ons uit om na te denken over onze plaats binnen dit  ecosysteem.

Het observeren van dieren in hun natuurlijke omgeving, inspireert Martijn om na te denken over hoe het zou zijn om deel uit te maken van de vrije fauna. Als individueel wild dier of als deel van een sociale groep, met hun onderlinge hiërarchie, aanpassing en drang naar overleven.  

Hij  daagt  ons uit om de wereld door de ogen van dieren te zien. Hoe zouden zij ons bekijken? Hoe zouden zij onze stedelijke landschappen, onze technologieën en onze manieren van leven interpreteren?

Met ruwe, vlotte  penseelstreken in acrylverf brengt Martijn deze beelden tot leven 

Door uitvergroting, compositie, onverwacht kleurgebruik en afsnijdingen ontstaat een atypisch beeld. Laag op laag met felle en donkere kleuren, zodat er een grote diepte en gelaagdheid ontstaat. Verdunde en pasteuze verf wisselen elkaar af, waarbij het druipen van de verf een onderdeel van het schilderij wordt.

 

 

With the animal kingdom as his wellspring of inspiration, Martijn explores the intricate bond between the animal kingdom and humanity in his paintings. He delves into their interactions with each other, as well as how animals themselves navigate these interactions and their resulting emotions.

His work echoes a profound concern about how human superiority often leads to viewing animals as possessions rather than fellow inhabitants of our planet. He investigates the contrasts and conflicts that arise when the natural world collides with human-created environments, inviting us to contemplate our place within this ecosystem.

Observing animals in their natural habitat inspires Martijn to ponder what it would be like to be part of the wild fauna, whether as an individual wild animal or as part of a social group, with their inherent hierarchies, adaptability, and survival instincts.

He challenges us to see the world through the eyes of animals—how they might perceive us, our urban landscapes, our technologies, and our ways of life.

Using bold, fluid brushstrokes in acrylic paint, Martijn brings these images to life. Through magnification, composition, unexpected color choices, and cropping, he creates a distinctive portrayal. Layer upon layer of vibrant and dark colors build depth and complexity. Thin and thick paint alternate, with drips becoming integral to the painting.

bottom of page